طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۱٫۹۰۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۷۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
-۱-۱مقدمه ۲
-۱-۱-۱تاریخچه ذخیره سازی نفت و مخازن ۲
فصل دوم: آشنایی با مخازن
-۱-۲انواع مخازن از نظر شکل ظاهری ۷
-۱-۱-۲مخازن کروی و شبه کره ۷
-۲-۱-۲مخازن پلاستیکی ۸
-۳-۱-۲مخازن استوانهای ۸
-۴-۱-۲دریچه ها ۲۴
-۲-۲طرح و تهیه ورقهای مخزن ۲۵
-۱-۲-۲طرح مخازن ۲۵
-۲-۲-۲تهیه ورقهای مخزن ۲۶
-۳-۲-۲فلز مبنا ۲۷
-۳-۲فوندانسیون مخازن ۲۸
-۱-۳-۲پیسازی با توجه به وضع زمین ۲۸
-۲-۳-۲پیسازی با توجه به ظرفیت مخازن ۳۱
-۳-۳-۲پیسازی با توجه به کیفیت فرآورده ۳۱
-۴-۳-۲پیسازی با توجه به نوع مخزن ۳۲
-۵-۳-۲محاسبات لازم برای پیچهای نگهدارنده مخزن روی فوندانسیون ۳۲

فصل سوم: نصب مخازن
-۱-۳طراحی ورق کف ۳۸
-۲-۳طراحی ورقهای اتصالی کف به بدنه ۳۹
-۳-۳طراحی پیوسته ۳۹
-۴-۳محاسبه نیروی ناشی از باد روی مخازن ۴۲
-۵-۳محاسبات طراحی ۳۵
-۱-۵-۳طراحی کف ۳۵
-۲-۵-۳طراحی سیلندر ۴۶
-۳-۵-۳محاسبه تعداد ورقهای حلقوی کف برای مقاومت در برابر باد و زلزله ۵۲
-۴-۵-۳محاسبه ضخامت ورقههای حلقوی ۵۳
-۵-۵-۳طراحی فلنجها ۵۲
-۶-۵-۳طراحی دریچه ورود شخص به مخزن ۵۷
-۷-۵-۳طراحی دریچه ورود شخص به داخل مخزن در سقف ۶۰
-۶-۳طراحی سقفهای مثلثی خود نگهدارنده ۶۲
-۱-۶-۳طراحی فلنج سقف ۶۵
-۲-۶-۳محاسبه ضخامت مورد نیاز برای اینکه ورق سقف تغییر شکل ندهد ۶۷
-۷-۳طراحی مخازن برای مقاومت در برابر باد ۷۰
-۸-۳طراحی مخزن برای مقاومت در برابر زلزله ۷۳
-۹-۳پله مخازن ۷۵
-۱۰-۳طراحی استحکامات محکم کننده بدنه مخزن ۷۶
-۱۱-۳پایه های سقف شناور ۷۸
فصل چهارم: تأیید جوشکاری
-۱-۴اتصالات ۸۰
-۲-۴تخلیههای اولیه سقف ۸۶
-۳-۴دستگاههای مرکزیاب و ضدچرخش ۸۷
-۴-۴ساخت ۸۸
-۵-۴نصب مخازن ۹۰
-۱-۵-۴نصب مخازن کف مخزن ۹۰
-۲-۵-۴نصب بدنه مخزن ۹۳
-۶-۴دستورالعمل جوشکاری ۹۸
-۷-۴دستورالعمل نصب و ترتیب جوشکاری مخزن ۱۰۲
۱۰۲ – نصب۱-۷-۴
-۲-۷-۴ترتیب جوشکاری ۱۰۹
-۳-۷-۴ترتیب کلی ۱۱۶
-۸-۴جزئیات جوشکاری ۱۱۸
فصل پنجم: بازرسی مخازن
-۱-۵آزمایش خلاء ۱۲۵
-۲-۵بازرسی جوشهای کف مخزن ۱۲۶
-۳-۵بازرسی جوشهای ورق تقویتی ۱۲۷
-۴-۵آزمایش بدنه ۱۲۷
عنوان صفحه
-۵-۵آزمایش سقف ۱۲۸
-۶-۵تعمیر جوشها ۱۲۹
-۷-۵تلرانس ابعادی ۱۲۹
-۱-۷-۵شاقولی بودن ۱۳۰
-۲-۷-۵گرد بودن ۱۳۰
-۳-۷-۵انحرافات موضعی ۱۳۱
-۴-۷-۵فونداسیون ۱۳۱
-۸-۵روشهای بازرسی اتصالات ۱۳۲
-۱-۸-۵روش پرتونگاری ۱۳۲
-۲-۸-۵کاربرد ۱۳۲
-۳-۸-۵تعداد و محل فیلمها ۱۳۳
-۴-۸-۵فن پرتونگاری ۱۳۵
-۵-۸-۵آزمایش ذره مغناطیسی ۱۳۸
-۶-۸-۵آزمایش التراسونیک ۱۳۸
-۷-۸-۵آزمایش با مایع نافذ ۱۳۹
-۸-۸-۵بازرسی چشمی ۱۴۰
-۹-۵دستورالعمل آزمایش هیدرواستاتیک مخزن ذخیره ۱۴۱
-۱-۹-۵پر کردن مخزن با آب ۱۴۱
-۲-۹-۵نرخ پر کردن ۱۴۱
-۳-۹-۵اندازهگیری نشت ۱۴۲

عنوان صفحه
-۴-۹-۵شاقولی ۱۴۲
-۵-۹-۵تعمیرات ۱۴۲
۱۴۳ – فرمها۶-۹-۵
-۱۰-۵دستورالعمل آزمایش و کنترل کیفیت مخزن ۱۴۳
-۱-۱۰-۵مشخصات روش جوشکاری ۱۴۳
-۲-۱۰-۵آزمایش تعیین صلاحیت جوشکار ۱۴۳
-۳-۱۰-۵کنترل فونداسیون ۱۴۴
-۴-۱۰-۵شیببندی و تراکم ماسه قیری یا آسفالت ۱۴۴
۱۴۴ – ورق کف۵-۱۰-۵
-۶-۱۰-۵ورق دور کف ۱۴۴
-۷-۱۰-۵ورق بدنه ۱۴۵
-۸-۱۰-۵ورق تقویتی دو دریچه ۱۴۵
۱۴۵ – قاب سقف۹-۱۰-۵
-۱۰-۱۰-۵ورقهای سقف ۱۴۶
-۱۱-۱۰-۵موارد متفرقه ۱۴۶
-۱۲-۱۰-۵بازرسی چشمی جوش ۱۴۶
-۱۳-۱۰-۵اتصال بدنه به کف ۱۴۶
-۱۴-۱۰-۵پرتونگاری جوشهای افقی و عمودی بدنه ۱۴۶
-۱۵-۱۰-۵چاله تخلیه )نازل تخلیه( ۱۴۷
-۱۶-۱۰-۵تعمیر جوشها ۱۴۷

-۱۷-۱۰-۵آزمایش هیدرواستاتیک ۱۴۷
فصل ششم: تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
-۱-۶تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکار ۱۵۰
-۱-۱-۶آزمایش ضربه ۱۵۰
-۲-۱-۶آزمون جوشکار ۱۵۱
-۳-۱-۶شناسایی اتصالات جوش ۱۵۲
-۲-۶نشانگذاری و پلاک شناسایی ۱۵۲
-۳-۶تقسیم مسئولیت ۱۵۴
-۴-۶صدور گواهی ۱۵۴
فصل هفتم: تعمیرات مخازن
-۱-۷تعمیر و رفع نواقص مخزن ۱۵۶
-۱-۱-۷تعمیر کف مخزن ۱۵۶
-۲-۱-۷تعمیر سقف ۱۵۸
منابع و مراجع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *