مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲مقدمه. ۱۱

سلامت عمومی.. ۱۱

۲-۲- تاریخچه موضوع. ۱۲

۱-۲-۲- تاریخچه مطالعه سلامت عمومی.. ۱۲

رویکرد زیست شناختی به سلامت عمومی.. ۱۳

رویکرد روانشناختی به سلامت عمومی.. ۱۴

رویکرد جامعه شناختی به سلامت عمومی.. ۱۵

رویکرد روانشناسی سلامت… ۱۶

۲-۲-۲- تاریخچه مطالعه حمایت اجتماعی.. ۱۷

رویکردهای مطالعه حمایت اجتماعی.. ۱۸

رویکرد شبکه های اجتماعی.. ۱۸

رویکردهای روان شناختی.. ۱۹

۱-۳-۲- مفهوم سلامت… ۲۲

۲-۳-۲- ابعاد سلامت… ۲۴

۳-۳-۲- مولفه های تعیین کننده سلامت… ۲۹

۴-۳-۲- تعاریف حمایت اجتماعی.. ۳۲

۵-۳-۲- انواع حمایت اجتماعی.. ۳۵

۶-۳-۲- ابعاد حمایت اجتماعی.. ۳۸

۷-۳-۲- پویایی های حمایت اجتماعی.. ۳۸

۸-۳-۲- کارکردهای حمایت اجتماعی.. ۳۹

۹-۳-۲- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی.. ۴۰

۱۰-۳-۲- منابع حمایت اجتماعی.. ۴۱

۱۱-۳-۲- حمایت اجتماعی و سلامت جسمانی.. ۴۷

۱۲-۳-۲- حمایت اجتماعی و سلامت روانی.. ۴۸

۴-۲- مبانی نظری.. ۴۹

۱-۱-۴-۲- نظریه های مربوط به سلامت عمومی.. ۴۹

نظریه سیستم ها ۴۹

رویکرد بوم شناختی.. ۵۰

مفهوم تعادل حیاتی.. ۵۲

۲-۱-۴-۲- رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی.. ۵۳

۲-۴-۲- نظریه های حمایت اجتماعی.. ۵۴

۱-۲-۴-۲- تئوری های شکل گیری روابط.. ۵۴

مدل فقدان. ۶۰

فرضیه انباشت هویتی.. ۶۱

هویت های نقش…. ۶۱

مدل سپر و تاثیر کلی حمایت اجتماعی.. ۶۲

مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی.. ۶۳

مدل تاثیر غیرمستقیم یا فرضیه ضربه گیر. ۶۴

مدل سلسله مراتب جبرانی.. ۶۵

مدل تخصیص وظیفه. ۶۵

مدل همچینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی.. ۶۶

مدل تخصیص کارکردی.. ۶۸

مدل کمبود. ۶۸

تئوری بانک حمایتی.. ۶۹

تئوری کناره گیری از رابطه. ۶۹

حلقه های درونی و بیرونی حمایت اجتماعی.. ۷۰

تئوری انسجام اجتماعی.. ۷۰

تئوری شبکه. ۷۱

مدل حمایت اجتماعی ادراک شده ۷۲

نظریه شبکه اجتماعی.. ۷۴

نظریه ویس…. ۷۸

نظریه مبادله اجتماعی.. ۷۹

۵-۲- مروری بر پژوهش های انجام شده ۸۰

۱-۵-۲- پژوهش های انجام گرفته در ایران. ۸۰

۲-۵-۲- پژوهش های خارجی.. ۸۷

۶-۲- چهارچوب نظری پژوهش ۹۰

۷-۲- الگوی نظری پژوهش…. ۹۲

۸-۲- سوال های پژوهش…. ۹۳

۹-۲- فرضیه های پژوهش…. ۹۴

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *