مبانی نظری و پیشینه دل بستگی سازمانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه دل بستگی سازمانی و رضایت شغلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه دل بستگی سازمانی و رضایت شغلی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲ـ۱ـ مبانی نظری پژوهش………………………………………. ۱۵

۲ـ۱ـ۱ـ تعاریف رضایت شغلی……………………….. ۱۵

۲ـ۱ـ۲ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی……………………….. ۱۶

۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ نظریه کامروایی نیاز………………………………. ۱۷

۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریه برابری……………………………. ۱۷

۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ نظریه ارزش…………………………………….. ۱۸

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ نظریه گروه مرجع…………………………… ۱۹

۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ نظریه ژنتیک……………………………………. ۱۹

۲ـ۱ـ۲ـ۶ـ نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو………………… ۲۰

۲ـ۱ـ۲ـ۷ـ نظریه بروفی………………………………………. ۲۱

۲ـ۱ـ۲ـ ۸ ـ نظریه ویژگی‌های ضروری شغل…………………… ۲۲

۲ـ۱ـ۲ـ۹ـ نظریه‌های امید و انتظار…………………….. ۲۴

۲ـ۱ـ۲ـ۱۰ـ نظریه انتظار…………………………………… ۲۵

۲ـ۱ـ۳ـ تئوری تکامل‌یافته پورتر و لالر…………………… ۲۶

۲ـ۱ـ۴ـ رضایت شغلی چیست؟…………………………….. ۲۷

۲ـ۱ـ۵ـ ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟………………. ۲۸

۲ـ۱ـ۶ـ اهمیت رضایت شغلی برای مدیران………………………. ۲۹

۲ـ۱ـ۷ـ اندازه‌گیری رضایت شغلی………………. ۳۰

۲ـ۱ـ ۸ ـ تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی… ۳۴

۲ـ۱ـ۹ـ منبع کنترل و رضایت شغلی………………………………… ۳۴

۲ـ۱ـ۱۰ـ مدلی از رضایت‌مندی شغلی…………………………….. ۳۶

۲ـ۱ـ۱۱ـ عوامل مؤثر در رضایت شغلی……………………… ۳۷

۲ـ۱ـ۱۲ـ تفاوت‌های فردی و رضایت‌مندی شغلی………………………. ۴۵

۲ـ۱ـ۱۳ـ رضایت شغلی در ایران………………….. ۴۶

۲ـ۱ـ۱۴ـ آثار و فواید بررسی رضایت شغلی………………… ۵۱

۲ـ۱ـ۱۵ـ تعاریف دل‌بستگی شغلی………………………… ۵۳

۲ـ۱ـ۱۶ـ الگوی مؤثر بر دل‌بستگی شغلی (بون و کورتز) …….. ۶۰

۲ـ۱ـ۱۷ـ مفاهیم دل‌بستگی شغلی………………………. ۶۱

۲ـ۱ـ۱۸ـ رویکردهای نظری دل‌بستگی شغلی……………………. ۶۳

۲ـ۱ـ۱۹ـ عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی……. ۶۶

۲ـ۱ـ۲۰ـ تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری………………. ۶۶

۲ـ۱ـ۲۱ـ ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل………………. ۶۸

۲ـ۱ـ۲۲ـ عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی……………………… ۶۹

۲ـ۱ـ۲۳ـ روش‌های پرورش دلبستگی شغلی……………………… ۷۱

۲ـ۱ـ۲۳ـ۱ـ جو روان‌شناختی…………………………. ۷۲

۲ـ۱ـ۲۳ـ۲ـ اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی…………………. ۷۳

۲ـ۲ـ پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن.. ۷۵

۲ـ۲ـ۱ـ پژوهش‌های انجام گرفته در داخل كشور…………………. ۷۵

۲ـ۲ـ۲ـ پژوهش‌های انجام گرفته در خارج كشور………………. ۷۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه دل بستگی سازمانی و رضایت شغلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *