مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-تعریف جرم ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴-تاریخچه جرم شناسی……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۱-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام ……………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۲- یونان قدیم………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۴-۲-۱- جالینوس……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۲-۲- افلاطون ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۳- قرون وسطی ……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۴- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ……………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۵- قرن هجدهم………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۴-۶- از قرن نوزدهم تا زمان حال……………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-جرم و عوامل جرم زا……………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۷-عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-انواع جرم……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۹-شرایط تحقق جرم……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۰-مراحل ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۱-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۱-۱-عوامل اجتماعی و جرم………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱-۲-عوامل اقتصادی و جرم………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱-۳-عوامل فرهنگی و جرم…………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۲-محیط و جرم……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۳-طرح پیشگیری از ارتكاب جرم………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱۴-جنسیت و جرم………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۵-زنان و جرم………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۶-نوع جرم زنان……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۷-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان و مردان……………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱۸-تئوری های جرم …………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۸-۱-تئوریهای زیستی ……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۱-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۲-نقد نظرات لمبروزو…………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۱۸-۲- تئوری های روانشناختی ……………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۱۸-۳- تئوری های جامعه شناسی……………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۱۸-۳-۱-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان دربارة ارتکاب جرمات…………………………….. ۶۲

۲-۱۸-۳-۲-نظریه های آنومی…………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۸-۳-۳- نظریه آنومی دوركیم……………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۱۸-۳-۴-نظریة آنومی رابرت مرتن…………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۸-۳-۵-نظریة رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد……………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۸-۳-۶-نظریة آنومی و ساختار خانوادة ویلیام گود……………………………………………………. ۶۶

۲-۱۸-۳-۷-نظریة همنشینی افتراقی ادوین ساترلند………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۸-نظریة بر چسب زنی یا انگ زنی بكر و لمرت……………………………………………….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۹-نظریة كنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱۹-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان……………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲۰-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۲۱- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲۲-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۲۲-۱-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۲۲-۲-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………….. ۷۵

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *