مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- وسایل ارتباط جمعی: ۱۵

۲-۳-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: ۱۵

۲-۴- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی: ۱۹

۲-۵- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: 21

۲-۶- مطبوعات‌: 22

۲-۷- تغییر مفاهیم تولید و توزیع رسانه‌ای‌: 23

۲-۸- روزنامه نگاری شهروندی پدیده ای در عرصه اطلاع رسانی‌: 23

۲-۹- رادیو: ۲۴

۲-۱۰- تلویزیون: ۲۵

۲-۱۱- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: 26

۲-۱۲- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: 31

۲-۱۳- اینترنت: ۳۹

۲-۱۴-تاریخچه اینترنت‌: 40

۲-۱۵- اینترنت و تحولات ایجاد شده‌: 40

۲-۱۶- كاربرد‌های اینترنت در دنیای نوین‌: 41

۲-۱۷- وضعیت اینترنت در جهان‌: 42

۲-۱۸- وضعیت اینترنت در ایران‌: 42

۲-۱۹- تبلیغات محیطی: ۴۳

۲-۲۰- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: 43

۲-۲۱- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی‌: 46

۲-۲۲- نقش آفرینی رسانه‌های نوین در عرصه تحولات اجتماعی‌: 52

۲-۲۳- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ۵۵

۲-۲۴- ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 57

۲-۲۵- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: 58

۲-۲۶- امنیت عمو‌می‌ و امنیت اجتماعی‌: 59

۲-۲۷- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: 60

۲-۲۸- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: 61

۲-۲۹- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: 62

۲-۳۰- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: 63

۲-۳۱- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: 66

۲-۳۲- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

۲-۳۳- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

۲-۳۴- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: 68

۲-۳۵- نظریه سیستمی و امنیت اجتماعی‌: 68

۲-۳۶- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: 69

۲-۳۷- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: 70

۲-۳۸- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: 70

۲-۳۹- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): ۷۱

۲-۳۹-۱- امنیت تولیدی اجتماعی است: ۷۳

۲-۳۹-۲- رضایتمندی مولد امنیت است: ۷۳

۲-۳۹-۳ – امنیت فرایند درون زاست: ۷۴

۲-۳۹-۴- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: ۷۴

۲-۳۹-۵- امنیت دارای ساخت دولتی است: ۷۴

۲-۴۰- رهیافت اجتماع گرایی: ۷۶

۲-۴۱- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: 78

۲-۴۲- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 85

۲-۴۳- ابعاد ناامنی: ۸۶

۲-۴۴- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: ۸۷

۲-۴۵- رسانه‌ها و جهت‌دهی افكار عمومی‌: 87

۲-۴۶- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: ۸۸

۲-۴۷- رسانه احساسی زمینه ناامنی‌: 90

۲-۴۸- راهكارهای ایجاد امنیت اجتماعی از منظر قرآن: ۹۶

۲-۴۹- پیشینه تحقیق: ۹۶

۲-۵۰- چهارچوب نظری و مدل تحقیق:.۱۰۱

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *