مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………………………………..

۲-۱- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱- مقالات داخلی……………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۲- مقالات خارجی……………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲- مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۱- نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲-۲- آلن تورن …………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۳- تدااسکاکپول ………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۴- هانا آرنت………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۲-۵- ملوچی ……………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۲-۶- ماریو دیانی …………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲-۷- گی روشه …………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲-۸-دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ……………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۹- چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۱۰- ویژگی های جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۲-۱۱- انواع جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۱۲- مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۲-۱۳- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۲-۱۴- استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… ۶۱

۲-۳- مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… ۶۲

۲-۳-۱- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۲- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی …………………………………………. ۷۳

۲-۳-۳- ساختار شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۳-۴- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… ۷۷

۲-۳-۵- کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۳-۶- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۳-۷- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ………………………….. ۸۲

۲-۵- چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………. ۸۲

۲-۶- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۸۳

۲-۶-۱- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… ۸۴

۲-۶-۲- مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۶-۳- مدل نظری چارلز تیلی ……………………………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۷- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *