مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………۱۷

۲-۲- مروری بر تحقیقات پیشین…………………………………..۱۸

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی………………………………..۱۸

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی………………………………………۲۳

۲-۲-۳- جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………….۲۷

۳-۲- دیدگاه های نظری پژوهش……………………………………..۲۸

۱-۳-۲-رویکرد کارکردگرا……………………………………………….۲۹

۱-۱-۳-۲- نظریة بر چسب زنی بكرولمرت………………………….۲۹

۲-۱-۳-۲- نظریه های فشار………………………………………………..۳۰

۳-۱-۳-۲- آنومی دورکیم…………………………………………………….۳۲

۴-۱-۳-۲- آنومی مرتن……………………………………………………۳۳

۲-۳-۲- رویکرد ساختارگرا……………………………………………….۳۴

۳-۳-۲- دیدگاه كنترل اجتماعی…………………………………………….۳۵

۱-۳-۳-۲- نظریه الگوی كنترل اجتماعی هیرشی…………………..۳۵

۴-۳-۲- نظریه های فردگرا……………………………………………۳۶

۵-۳-۲- دیدگاه تضاد……………………………………………..۳۷

۱-۵-۳-۲- نظریه مارکس ……………………………………….۳۷

۶-۳-۲- نظریه بوم‌شناختی ………………………………….۳۹

۷-۳-۲- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………۳۹

۸-۳-۲- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ………..۴۰

۹-۳-۲- نظریه های جامعه گرا………………………………..۴۰

۱۰-۳-۲- نظریه جمع گرایی………………………………………۴۱

۱۱-۳-۲- نظریه اعتماد…………………………………………………۴۱

۱۲-۳-۲- نظریة انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد……………..۴۳

۱۳-۳-۲- نظریه محرومیت نسبی……………………………….۴۳

۱۴-۳-۲- نظریه معاشرت ادوین ساترلند………………………..۴۴

۱۵-۳-۲- نظریة همنشینی افتراقی ساترلند………………………۴۴

۱۶-۳-۲- نظریه رضایت از زندگی…………………………….۴۵

۱۷-۳-۲- پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………..۴۵

۱۸-۳-۲- نظریه های قشربندی اجتماعی…………………………۴۶

۱۹-۳-۲- دیدگاه تضادگرایی……………………………………………۴۷

۴-۲- چارچوب نظری پژوهش…………………………………….۴۸

۵-۲- فرضیه های پژوهش……………………………………………۴۹

۶-۲- مدل نظری پژوهش………………………………………..۵۰

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *