مقادیر دمای داخل و خارج طرح ۹۸ ص

مقادیر دمای داخل و خارج طرح 98 ص

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقادیر دمای داخل و خارج طرح 98 ص

مقادیر دمای داخل و خارج طرح ۹۸ ص

دمای طرح خارج۲۲

دمای طرح داخل پیلوت همان دمای طرح خارج است.

دمای داخل راهپله عبارتست از:

۵ /۰×= 48

دمای طرح داخل حمام و توالت از روش بیلان حرارتی بدست می آید.

دمای حمام

۶۰ ۰/۲۹

۲۴/۳ ۰/۲۹

۱۷/۸ ۰/۴۵

۳۵ ۰/۲۸۵

۷ ۱/۱۳

با توجه به فرمول ومقادیر ذكر شده دمای طرح داخل حمام ۶۱ بدست می آید.

دمای توالت

۶۰ ۰/۲۹

۲۱/۳ ۰/۲۹

۱۷/۸ ۰/۴۵

۵۳ ۰/۲۸۵

۷ ۱/۱۳

۳۹ ۰/۲۸۵

دمای توالت با توجه به مقادیر بالا ۴۸بدست می آید.

بنابراین دماهای طرح داخل عبارتست از :

آشپزخانه ۷۵

توالت ۴۸

حمام ۶۱

اتاق ها ۷۵

هال ۷۵

پذیرایی ۷۵

راهپله ۴۸

پیلوت ۲۲

محاسبه بار گرمای هدایت از جداره ها

ضریب انتقال حرارت جداره

مساحت جداره

دمای طرح داخل

دمای طرح خارج

محاسبه بار گرمای ناشی از نفوذ (روش حجمی)

۱/۱ × ضرایب تصحیح ××241/0 ×0749/0 ×7

بار حرارتی هوای نفوذی

۷ =حجم هوای نفوذی

محاسبات بار گرمایی جداره ها طبقه اول

اتاق ۱

دیوار بیرونی غربی

۹۰۴ = (۲۲ – 75) × 285/0× 57

دیوار مجاور با حمام

۲۴۴ = (۶۲ – 75) ×29/0 ×60

دیوار مجاور با راهرو

۷۷۵ = (۴۸ – 75) ×29/0 ×99

پنجره

۱۷۰۷ = (۲۲ – 75)× 13/1 ×5/28

كف

۹۹۷ = (۲۲ – 75)× 18/0 ×5/104

هوای نفوذی

۰۲۵/۱ ×1/1 × 98/0 ×241/0 ×1/1 × (22 – 75) × 0175/0 ×828

۸۲۴

طبقه اول

اتاق ۲

جدار شمالی رو به بیرون

۱۱۱۷ = (۲۲ – 75) ×285/0 ×74

دیوار بیرونی غربی

۱۶۰۲ = (۲۲ – 75) ×285/0 × 101

دیوار مشترك با حمام

۲۴۴ = (۶۱ –75) × 29/0 ×60

دیوار مشترك با پذیرایی

۰ = (۷۵ – 75) × 29/0 ×60

پنجره

۳۱۹۲ = (۲۲ – 75) × 13/1 × 3/53

در ۰ = (۷۵ – 75) ×45/0 × 18

كف

۱۵۰۷= (۲۲ – 75) ×18/0 × 158

هوای نفوذی

= ۰۲۵/۱ × 1/1 × 98/0 × 241/0 8 1/1 × (22 – 75) ×0175/0× 1595

۱۶۲۸

طبقه اول

حمام

دیوار بیرونی غربی

۴۰۹ = (۲۲ – 61) ×285/0 ×35

دیوار مشترك با اتاق ۱

۲۴۴ = (۶۱ – 75) × 29/0 ×60

دیوار با اتاق ۲

۲۴۴ = (۶۱ – 75) × 29/0 ×60

دیوار با هال

۹۷ =(۶۱ – 75) × 29/0 × 24

پنجره

۳۰۹ = (۲۲ – 61) × 13/1 ×7

در

۳۱۶ = (۶۱ – 75) × 45/0 ×18

كف

۲۱۸ = (۲۲ – 61) × 18/0 × 31

هوای نفوذی

۴۴۲ = ۱/۱ × 025/1 × 98/0 × (22 – 61) × 241/0 × 0175/0 × 589

طبقه اول

هال وپذیرایی و آشپزخانه

دیوار بیرونی شمالی

۲۲۵۸ = (۲۲ – 75) × 285/0 ×5/149

دیوار بیرونی شرقی

۳۳۱۵ = (۲۲ – 75) × 285/0 × 6/ 199

دیوار بیرونی جنوبی

۷۹۳ = (۲۲ – 75) × 285/0 × 5/52

در ورودی

۵۹۴ = (۲۲ – 75) × 45/0 × 25

پنجره

۱۷/۷۷۸ = (۲۲ – 75) × 13/1 × 13

كف

۲۸/۶۰۲۹ = (۲۲ – 75) × 18/0 ×632

در بالكن

۴۳۰ = (۲۲ – 75) × 45/0 × 18

دیوار مشترك با حمام

۹۸ = (۶۱ – 75) × 29/0 ×24

در حمام

۱۱۳ = (۶۱ – 75) × 45/0 × 18

دیوار مشرف به توالت

۶۳۴ = (۶۱ – 75) × 29/0 × 81

در توالت

۲۱۹ = (۴۸ – 75) × 45/0 × 18

هوای نفوذی

۴۰۸ = ۱/۱× 025/1 × 98/0 × (22 –61) × 241/0 × 0175/0 × 4017

واحد جنوبی طبقه اول

اتاق ۱

دیوار بیرونی غربی

۸۶۰ = (۲۲ –75) × 285/0 × 57

دیوار مجاور به حمام

۲۴۴ = (۶۱ –75) ×29/0 ×60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقادیر دمای داخل و خارج طرح 98 ص

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *