مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………۹

۲-۲٫ مبانی نظری پژوهش……………………………………………….۹

۲-۲-۱٫ مدیریت دانش………………………………………………………۹

۲-۲-۱-۱٫ زنجیره اطلاعات……………………………………………..۱۰

۲-۲-۱-۲٫ دسته بندی انواع دانش……………………………….۱۲

۲-۲-۱-۳٫ تعریف مدیریت دانش………………………………۱۳

۲-۲-۱-۴٫ تاریخچه مدیریت دانش…………………………………..۱۴

۲-۲-۱-۵٫ اهداف مدیریت دانش…………………………………..۱۵

۲-۲-۱-۶٫ نظریه­ های مدیریت دانش……………………………………….۱۷

۲-۲-۱-۷٫ الگوهای مدیریت دانش………………………………………..۱۸

۲-۲-۱-۸٫ مراحل مدیریت دانش…………………………………….۲۶

۲-۲-۱-۹٫ فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه­ ها……………..۲۷

۲-۲-۱-۱۰٫ مؤلفه­ های مدیریت دانش…………………………..۳۰

۲-۲-۱-۱۱٫ موانع مدیریت دانش…………………………………۳۳

۲-۲-۲٫ کارآفرینی سازمانی……………………………………………۳۵

۲-۲-۲-۱٫ مفهوم کارآفرینی………………………………………..۳۶

۲-۲-۲-۲٫ تاریخچه کارآفرینی……………………………………………۳۶

۲-۲-۲-۳٫ تاریخچه کارآفرینی در ایران……………………………۳۹

۲-۲-۲-۴٫ تعاریف کارآفرینی سازمانی……………………………….۳۹

۲-۲-۲-۵٫ ضرورت و اهمیت كارآفرینی در سازمان…………………۴۰

۲-۲-۲-۶٫ نظریه­ های کارآفرینی………………………………..۴۱

۲-۲-۲-۷٫ ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………………۴۲

۲-۲-۲-۸٫ ویژگی­های کارآفرین………………………………………۴۴

۲-۲-۲-۹٫ موانع و محدودیت­های کارآفرینی سازمانی…………………۴۵

۲-۳٫ پیشینه پژوهش…………………………………………………………۴۶

۲-۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………۴۶

۲-۳-۲٫ پژوهش­های انجام شده در ایران……………………………۴۶

۲-۳-۲-۱٫ مدیریت دانش……………………………………………………..۴۶

۲-۳-۲-۲٫ کارآفرینی سازمانی………………………………………..۵۲

۲-۳-۳٫ پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران……………………..۵۴

۲-۳-۳-۱٫ مدیریت دانش………………………………………………….۵۴

۲-۳-۳-۲٫ کارآفرینی سازمانی……………………………………….۵۹

۲-۳-۴٫ جمع­ بندی………………………………………………………۶۰

۲-۴٫ پرسش­های پژوهش………………………………………..۶۰

۲-۴-۱٫ پرسش­ اصلی………………………………………………………۶۰

۲-۴-۲٫ پرسش­های فرعی…………………………………………….۶۱

۲-۵٫ تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها……………………….۶۲

۲-۶٫ تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها……………………………۶۴

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی در ۷۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

فهرست مطالب:

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- اواخر دهه ی ۸۰ میلادی و افزایش استثناها

۲-۳- استثناهای مالی

۲-۴- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری

۲-۵- مالی رفتاری

۲-۵-۱- حوزه های مالی رفتاری

۲-۵-۱-۱- محدودیت در آربیتراژ

۲-۵-۱-۲- روانشناسی شناختی

۲-۶- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران

۲-۶-۱- تصمیمات شهودی

۲-۶-۲- چارچوب تصمیم

۲-۶-۳- تورش های شناختی

۲-۷- انتقادات وارده بر مالی رفتاری

۲-۸- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس

۲-۹- استراتژی های معاملاتی

۲-۹-۱- استراتژی شتاب

۲-۹-۱-۱- منابع بالقوه سودهای شتاب

۲-۹-۱-۲- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر

۲-۹-۲- شتاب صنعت

۲-۹-۳- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس

۲-۹-۴- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب

۲-۹-۵- فرضیه چرخه عمر شتاب

۲-۱۰- استراتژی معاملاتی معکوس

۲-۱۱- مقایسه شتاب و معکوس

۲-۱۲- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۱۲-۱- مطالعات خارجی

۲-۱۲-۲ مطالعات داخلی

خلاصه مطالعات داخلی و خارجی

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۲)مبانی نظری پژوهش.. ۱۳

۲-۲-۱)دانش.. ۱۳

۲-۲-۲)طبقه بندی و ابعاد دانش.. ۱۴

۲-۲-۲-۱)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی.. ۱۴

۲-۲-۲-۲)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی.. ۱۵

۲-۲-۲-۳)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری.. ۱۵

۲-۲-۲-۴)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری.. ۱۶

۲-۲-۳)مدیریت دانش.. ۱۷

۲-۲-۴)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها ۱۹

۲-۲-۵)مکاتب مدیریت دانش.. ۲۳

۲-۲-۶)چرخه های مدیریت دانش.. ۲۴

۲-۲-۶-۱)چرخه مدیریت دانش ویگ… ۲۵

۲-۲-۶-۲)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک.. ۳۰

۲-۲-۶-۳)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز. ۳۱

۲-۲-۶-۴)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر. ۳۴

۲-۲-۶-۵)فرایندهای مدیریت دانش بس.. ۳۵

۲-۲-۷)مدلهای مدیریت دانش.. ۴۱

۲-۲-۷-۱)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ… ۴۲

۲-۲-۷-۲)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی.. ۴۶

۲-۲-۸)پیشگامان مدیریت دانش.. ۴۹

۲-۲-۸-۱)داونپورت و پروساک.. ۴۹

۲-۲-۸-۲)دراکر. ۵۰

۲-۲-۸-۳)نوناکا و تاکه اوچی.. ۵۰

۲-۲-۹)دلایل اهمیت مدیریت دانش.. ۵۱

۲-۲-۱۰)سرمایه. ۵۴

۲-۲-۱۱)اشکال سرمایه. ۵۵

۲-۲-۱۲)سرمایه اجتماعی.. ۵۶

۲-۲-۱۳)تعاریف سرمایه اجتماعی.. ۵۷

۲-۲-۱۴)مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۶۰

۲-۲-۱۵)اهمیت سرمایه اجتماعی.. ۶۲

۲-۲-۱۶)تاریخچه سرمایه اجتماعی.. ۶۳

۲-۲-۱۷)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۶۵

۲-۲-۱۸)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی.. ۶۷

۲-۲-۱۸-۱)فوکویاما ۶۷

۲-۲-۱۸-۲)بوردیو. ۷۰

۲-۲-۱۸-۳)کلمن. ۷۳

۲-۲-۱۸-۴)رابرت پاتنام. ۷۸

۲-۲-۱۹)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام. ۸۱

۲-۲-۲۰)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.. ۸۴

۲-۲-۲۱)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی.. ۸۶

۲-۲-۲۲) ابعاد سرمایه اجتماعی.. ۸۷

۲-۲-۲۳)سطوح سرمایه اجتماعی.. ۹۰

۲-۳)پیشینه تحقیق.. ۹۱

۲-۳-۱)پژوهش های داخلی.. ۹۱

۲-۳-۲)پژوهش های خارجی.. ۹۵

۲-۴)جمع بندی.. ۹۸

۲-۵)بررسی محیط پژوهش ۱۰۰

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- مبانی نظری پژوهش… ۱۲

۲-۲-۱ بخش اول: مدیریت آموزشی.. ۱۲

۲-۲-۱-۱- مدیریت… ۱۲

۲-۲-۱-۲ اثرات و كاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمان های آموزشی.. ۱۳

۲-۲-۱-۳ تئوری اداری.. ۱۵

۲-۲-۱-۴ نگرش سیستمی.. ۱۷

۲-۲-۱-۵ رابطه نگرش سیستمی با نگرش های پیشین خود. ۱۹

۲-۲-۱-۶ اهمیت نگرش سیستمی.. ۲۰

۲-۲-۱-۷ انواع نظریه سیستمی.. ۲۲

۲-۲-۱-۸ انتقادات وارده بر نظریه سیستم ها ۲۶

۲-۲-۱-۹ مدیریت اقتضایی.. ۲۷

۲-۲-۱-۱۰ دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. ۲۷

۲-۲-۱-۱۱ اهمیت مدیریت آموزشی.. ۳۱

۲-۲-۱-۱۲ تعریف مدیریت آموزشی.. ۳۳

۲-۲-۱-۱۳ اهداف مدیریت آموزشی.. ۳۴

۲-۲-۱-۱۴ مهارت‌های سه‌گانه مدیریت… ۳۴

۲-۲-۱-۱۵ کارکردهای مدیریت آموزشی.. ۳۵

۲-۲-۱-۱۶ ویژگی‌های مدیر آموزشی.. ۳۶

۲-۲-۲ بخش دوم: موفقیت شغلی.. ۳۶

۲-۲-۲-۱ مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی.. ۳۸

۲-۲-۲-۲ نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند. ۴۲

۲-۲-۲-۳ راهنمائی شغلی.. ۴۳

۲-۲-۲-۴ اطلاعات شغلی.. ۴۳

۲-۲-۲-۵ محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها ۵۱

۲-۲-۲-۶ تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها ۵۱

۲-۲-۲-۷ انگیزش و موفقیت شغلی.. ۵۳

۲-۳- مرور پژوهش ‌های انجام شده ۵۵

۲-۳-۱ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. ۵۵

۲-۳-۲ پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. ۵۸

۲-۴- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق ۵۸

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی

مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- زمینه ۱۵

۲-۲- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران. ۱۸

۲-۳- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان. ۱۹

۲-۴- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر. ۲۱

۲-۴-۱- مفهوم مدرسه هوشمند. ۲۱

۲-۴-۲- مفهوم مدرسه هوشمند از دیدگاه دیوید پرکینز. ۲۱

۲-۴-۳- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی. ۲۲

۲-۴-۴- تفاوت مدارس سنتی و هوشمند. ۲۳

۲-۵- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش.. ۲۳

۲-۵-۱- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی. ۲۴

۲-۵-۲- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی. ۲۵

۲-۵-۳- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط. ۲۵

۲-۵-۴- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی. ۲۵

۲-۵-۵- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت.. ۲۶

۲-۶- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.. ۲۶

۲-۷- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس.. ۲۷

۲-۸- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی. ۲۸

۲-۸-۱- سقراط (۴۶۹-۳۹۹ پیش از میلاد) ۲۸

۲-۸-۲- ونت (۱۹۲۰-۱۸۳۲) ۲۹

۲-۸-۳- ابینگهاوس (۱۹۰۹-۱۸۵۰) ۲۹

۲-۸-۴- لوین (۱۹۴۷- ۱۸۹۰) ۲۹

۲-۸-۵- ویگوتسکی (۱۹۳۴-۱۸۹۶) ۳۰

۲-۸-۶-گانیه (۲۰۰۲-۱۹۱۶) ۳۰

۲-۸-۷-مریل (۱۹۳۷) ۳۰

۲-۹-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس.. ۳۱

۲-۱۰- اهداف کلی آموزش در ایران. ۳۱

۲-۱۰-۱- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. ۳۲

۲-۱۱- ارکان مدارس هوشمند. ۳۳

۲-۱۲- اصول مدارس هوشمند. ۳۳

۲-۱۳- اهداف مدارس هوشمند. ۳۴

۲-۱۴- معرفی پروژه شبکه تایگر. ۳۵

۲-۱۴-۱- اجرا و پیاده سازی. ۳۵

۲-۱۵- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران. ۳۷

۲-۱۵-۱- مدل مفهومی مدرسه هوشمند. ۳۷

۲-۱۵-۲- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند. ۳۸

۲-۱۵-۲-۱- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای. ۳۸

۲-۱۵-۲-۲- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات.. ۳۹

۲-۱۵-۲-۳- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای. ۴۰

۲-۱۵-۲-۴- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات.. ۴۱

۲-۱۵-۲-۵- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر. ۴۱

۲-۱۵-۳- مدل اجرایی مدرسه هوشمند. ۴۲

۲-۱۵-۳-۱- لایه فرآیندهای کسب و کار ۴۳

۲-۱۵-۳-۱-۱- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. ۴۳

۲-۱۵-۳-۱-۲- مدیریت امور دانش آموز ۴۴

۲-۱۵-۳-۱-۳- مدیریت مدرسه ۴۵

۲-۱۵-۳-۱-۴- مدیریت فن آوری. ۴۶

۲-۱۵-۳-۲- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی. ۴۶

۲-۱۵-۳-۲-۱- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. ۴۷

۲-۱۵-۳-۲-۲- مدیریت امور دانش آموزی. ۴۸

۲-۱۵-۳-۲-۳- مدیریت مدرسه ۴۹

۲-۱۵-۳-۲-۴-مدیریت فن آوری. ۵۰

۲-۱۵-۳-۳- لایه فنی. ۵۰

۲-۱۶- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری. ۵۱

۲-۱۶-۱- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای. ۵۱

۲-۱۶-۲- یادگیری در کلاس‌های آینده ۵۱

۲-۱۶-۳-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل. ۵۲

۲-۱۶-۴- یادگیری مبتنی بر جامعه ۵۲

۲-۱۷- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری. ۵۳

۲-۱۸- مفهوم یادگیری. ۵۳

۲-۱۹- محورهای اساسی یادگیری. ۵۵

۲-۲۰- اهمیت یادگیری. ۵۵

۲-۲۱- شرایط یادگیری. ۵۶

۲-۲۲- تقسیم بندی سبک‌ها ۵۷

۲-۲۲-۱- سبک‌های شناختی. ۵۷

۲-۲۲-۲- سبک‌های عاطفی. ۵۷

۲-۲۲-۳- سبک‌های فیزیولوژیکی. ۵۷

۲-۲۲-۱-۱- سبک های شناختی و انواع آن : ۵۸

۲-۲۲-۱-۲- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب.. ۵۹

۲-۲۳- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری. ۶۰

۲-۲۴- عناصر رویداد یادگیری. ۶۲

۲-۲۵- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری. ۶۳

۲-۲۶- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری. ۶۴

۲-۲۶-۱- سبک یادگیری دان و دان. ۶۴

۲-۲۶-۲- سبک‌های یادگیری ورمونت.. ۶۵

۲-۲۶-۳- رویکردهای یادگیری بیگز. ۶۶

۲-۲۶-۴- سبک های یادگیری فلدر و سولمان ۶۷

۲-۲۶-۵- سبک‌های یادگیری کلب و فرای. ۶۸

۲-۲۶-۵-۱- نظریه یادگیری تجربه‌ای ۶۸

۲-۲۷- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم. ۷۶

۲-۲۸- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش.. ۷۶

۲-۲۹- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۷

۲-۳۰- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۸۴

۲-۳۱- جمع بندی. ۹۱

۲-۳۲-چهارچوب نظری پژوهش… ۹۴

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱- ۲- مقدمه ۱۹

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش… ۱۹

الف: ۲- ۲- استعداد ۱۹

۱- ۲- ۲- مفهوم استعداد ۱۹

۳- ۲- مدیریت استعداد ۲۲

۱- ۳- ۲- مقدمه ۲۲

۲- ۳- ۲- تاریخچه­ ی مدیریت استعداد ۲۲

۳- ۳- ۲- تعاریف مدیریت استعداد ۲۳

۴- ۳- ۲- دلایل توجه به مدیریت استعداد ۲۶

۵- ۳- ۲- اهداف مدیریت استعداد ۲۷

۶- ۳- ۲- رابطه مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی. ۲۷

۷- ۳- ۲- صاحب نظران مدیریت استعداد ۲۹

۱- ۷- ۳- ۲- مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (۲۰۰۹) ۲۹

۲- ۷- ۳- ۲- مدل کالینگز و ملاهی (۲۰۰۹) ۳۲

۳- ۷- ۳- ۲- مدل توسعه- بکارگیری- رابطه دلویت ۲۰۰۷٫ ۳۳

۴- ۷- ۳- ۲- مدل جامع سیستمی مدیریت استعداد (رضائیان و سلطانی، ۱۳۸۸) ۳۳

۵- ۷- ۳- ۲- سه روند پژوهشی در مدیریت استعداد ۳۵

ب): ۲- ۲- یادگیری. ۳۷

۱- ۴- ۲- مقدمه ۳۷

۲- ۴- ۲- تعاریف یادگیری. ۳۷

۳- ۴- ۲- ویژگیهای یادگیری. ۳۸

۴- ۴- ۲- سطوح یادگیری. ۳۹

۵- ۲- یادگیری سازمانی. ۳۹

۱- ۵- ۲- تاریخچه­ ی یادگیری سازمانی. ۳۹

۲- ۵- ۲- انواع یادگیری در سازمان. ۴۰

۳- ۵- ۲- دسته ­بندی پژوهشهای یادگیری. ۴۲

۴- ۵- ۲- تعاریف یادگیری سازمانی. ۴۳

۵- ۵- ۲- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۴۴

۶- ۵- ۲- مهارتهای یادگیری سازمانی. ۴۵

۷- ۵- ۲- یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف.. ۴۶

۱- ۷- ۵- ۲- هابر و فرایندهای یادگیری. ۴۶

۲- ۷- ۵- ۲- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل و کنت (۱۹۹۴) ۴۹

۳- ۷- ۵- ۲- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه ردینگ.. ۵۱

۴- ۷- ۵- ۲- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و پاوید. ۵۲

۵- ۷- ۵- ۲- دیدگاه پیتر سنگه درباره ی سازمان یادگیرنده ۵۲

۶- ۷- ۵- ۲- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه ۵۴

قسمت دوم ۵۶

۶- ۲- بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع. ۵۶

۱- ۶- ۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۶

۲- ۶- ۲- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی. ۶۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در ۴۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

فهرست مطالب:

۲-۱- مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱- ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۱- مفهوم ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۲-عوامل موثر بر ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۲-۱-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۲-۲- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۳- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۴-معیارهای ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۵- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

۲-۱-۱-۵-۱- نظریه سود خالص

۲-۱-۱-۵-۲- نظریه سود خالص عملیاتی

۲-۱-۱-۵-۳- نظریه سنتی

۲-۱-۱-۵-۴- نظریه مودیلیانی و میلر

۲-۱-۱-۵-۵- تئوری توازی ایستا

۲-۱-۱-۵-۶- تئوری ترجیحی

۲-۱-۱-۶- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۱-۷-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه

۲-۱-۲-عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۲-۱- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۲-۲- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۱-۲-۳-مفهوم شکاف قیمتی

۲-۱-۲-۴- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

۲-۱-۲-۴-۱-هزینه پردازش سفارش

۲-۱-۲-۴-۲- هزینه نگهداری موجودی

۲-۱-۲-۴-۳- هزینه انتخاب نادرست

۲-۱-۲-۵- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار

۲-۲-پیشینه تحقیق

۲-۲-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور

۲-۲-۲- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها

۲-۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده.

بخشی از متن:
وحید حقگوی اشکیکی (۱۳۹۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی‌های شرکت”نتیجه گیری کرد که بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی‌های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.

اوتچینیکوو[۱] (۲۰۱۰) به بررسی “تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)” پرداخت و دریافت که عدم نظارت دولت، بر محیط عملیاتی شرکتها و تصمیمات اهرمی اثر می گذارد. این اثر به صورت کاهش در سوددهی دارایی های مشهود و افزایش در فرصت های رشد شرکت ها می باشد.شرکتها به کاهش اهرم واکنش نشان می دهند. همچنین عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد. مطابق با تئوری توازی ایستا شرکت هایی که دارای ساختار سرمایه مشابهی می باشند، سهام بیشتری را در سال های اولیه عدم نظارت منتشر می کنند.

توضیحات ابتدایی فایل:

تعداد صفحات ۴۳ صفحه: ۳۹ صفحه متن و ۴ صفحه منابع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت docx آماده جهت پرینت

نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد.

منابع درون متنی و پایانی: دارد

قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد


[۱]Ovtchinnikov

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱: مقدمه. ۱۱

۲-۲: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات… ۱۱

۲-۳: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن. ۱۳

۲-۴: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری.. ۱۵

۲-۵: گرافیک…. ۱۶

۲-۶: گرافیک رایانه ای.. ۱۷

۲-۷: مصورسازی.. ۱۸

۲-۸: ارتباط تصویری.. ۱۸

۲-۹: ارزش بصری تصاویر. ۱۹

۲-۱۰: چگونگی استقرار عناصر بصری.. ۱۹

۲-۱۱: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی.. ۲۰

۲-۱۲: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) ۲۰

۲-۱۲-۱: اصل سادگی.. ۲۰

۲-۱۲-۲: اصل تأكید. ۲۱

۲-۱۲-۳: اصل تعادل. ۲۱

۲-۱۲-۴: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع. ۲۱

۲-۱۲-۵: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری.. ۲۱

۲-۱۲-۶: رابطه تصویر با معیارهای كادربندی.. ۲۲

۲-۱۲-۷: اصل فاصله ی مطلوب… ۲۲

۲-۱۲-۸: اصل تأثیرات روانی خط ها ۲۲

۲-۱۲-۹: اصل تأثیر روانی شكل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی.. ۲۲

۲-۱۲-۱۰: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر. ۲۳

۲-۱۲-۱۱: پرهیز از تكراری بودن سبك تصویرسازی.. ۲۴

۲-۱۲-۱۲: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش…. ۲۴

۲-۱۲-۱۳: اصل استفاده به جا از تصویر. ۲۴

۲-۱۲-۱۴: اصل تطبیق با واقعیات… ۲۴

۲-۱۲-۱۵: اصل برجسته سازی موضوع. ۲۵

۲-۱۲-۱۶: رعایت تناسب بین سبك هنری و موضوع آموزشی.. ۲۵

۲-۱۲-۱۷: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای.. ۲۵

۲-۱۲-۱۸: اصل به روز بودن تصویر. ۲۵

۲-۱۲-۱۹: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها ۲۵

۲-۱۲-۲۰: توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی.. ۲۶

۲-۱۲-۲۱: تحریك حس كنجكاوی و علاقه به كشف… ۲۶

۲-۱۲-۲۲: توجه به علایق كودكان به رنگها ۲۶

۲-۱۳: مدرسه هوشمند چیست؟. ۲۶

۲-۱۴: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟. ۲۷

۲-۱۵: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند. ۲۸

۲-۱۶: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند. ۲۸

۲-۱۷: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند. ۲۹

۲-۱۹: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس… ۳۰

۲-۲۱: تئوری و مبانی نظری.. ۳۲

۲-۲۲: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟. ۳۴

۲-۲۳: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟. ۳۵

۲-۲۳: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات… ۳۶

۲-۲۴: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها ۳۶

۲-۲۵: روش‌ها و كاربردهای مصورسازی.. ۴۰

۲-۲۶: پیشینه پژوهش…. ۴۶

۲-۲۶-۱: پیشینه داخلی.. ۴۶

۲-۲۶-۲: پیشینه خارجی.. ۴۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه…………………………………………………………………….۱۲

مدیریت کیفیت………………………………………………………………۱۴

-سیر تحولات مدیریت کیفیت………………………………………..۱۵

-رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات………………………………۱۷

کیفیت و تعاریف آن………………………………………………..۱۸

تاریخچه کیفیت……………………………………………………………۲۱

تعریف مشتری از کیفیت……………………………………………..۲۲

کیفیت در آموزش عالی و نقش اساتید……………………..۲۳

مشتریان آموزش……………………………………………………۲۶

مقدمه…………………………………………………………………………..۲۶

مدیریت خدمت……………………………………………………۲۷

اصول مدیریت خدمت………………………………………..۲۷٫

صنایع خدماتی……………………………………………………۲۹

تعریف خدمت…………………………………………………….۳۰

-ویژگی ها و مشخصه های خدمات………………………..۳۲

کیفیت خدمات………………………………………………………۳۳

-تعریف کیفیت خدمات……………………………………….۳۳

-ابعاد کیفیت خدمات………………………………………….۳۴

-کیفیت خدمات در آموزش……………………………………..۳۴

-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی……………………..۳۵

-کیفیت خدمات در آموزش عالی………………………………….۳۷

-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی……………………۳۹

تفاوت کیفیت خدمات و کیفیت کالا……………………………۴۰

کیفیت خدمات رضایت مشتری………………………………………۴۱

موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات…………………………….۴۲

چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان…………………….۴۲

مدل های کیفیت خدمات…………………………………………..۴۳

-مدل تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت……………………………………۴۶

-مدل سروکوال………………………………………………………۴۷

-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی……………………۵۴

پیامدهای کیفیت خدمات……………………………………………….۵۶

نقش مشتری (دانشجو) در ارائه خدمات………………………۵۷

-نحوه شکل گیری انتظارات………………………………………………۵۸

-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده و کیفیت خدمات ادراکی……..۵۹

بخش دوم (مقدمه)……………………………………………………………۶۰

تعریف عملکرد تحصیلی……………………………………………۶۰

شناسائی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی……………………..۶۱

عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………۶۴

-هوش……………………………………………………………………….۶۴

-جنسیت………………………………………………………………….۶۵

-سلامت جسمی دانشجو………………………………………………..۶۶

-سن…………………………………………………………………………..۶۶

-انگیزش پیشرفت……………………………………………….۶۶

عوامل خانوادگی…………………………………………………………….۶۷

عوامل آموزشی……………………………………………………..۶۸

-کلاس……………………………………………………………………۶۸

-کتب و مواد آموزشی……………………………………………………….۶۹

-روش تدریس……………………………………………………………۷۰

-تکنولوژی و استفاده از کامپیوتر………………………………………..۷۰

-اساتید……………………………………………………………….۷۱

-مدیریت……………………………………………………………۷۲

بررسی پیشینه تحقیق…………………………………………..۷۳

چهارچوب مفهومی تحقیق…………………………………………..۷۹

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۸٫۶۳۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۶۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

عنوان: پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۶۵ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” اجرا و نظام ارزیابی عملكرد ” بوده و در ۶۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

انواع ارزیابی عملكرد

طرح جامع مدیریت عملكرد

روش ارزیابی متوازن

مهم ترین دلایل عدم توفیق در اجرای استراتژی

سازمانهای پیشرو چگونه استراتژی های خود را محقق ساخته اند؟

اصول ایجاد سازمان استراتژی محور

رابطه علت و معلولی در ارزیابی متوازن

فرآیند مدل امتیازات متوازن

طراحی و تدوین مدل امتیازات متوازن

استقرار و بكارگیری سنجش متوازن

مزایای روش ارزیابی متوازن

پیش نیازهای موفقیت در پیاده سازی BSC

رسالت و استراتژی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد